Ngày 1/7/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hạnh. Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 640GB. Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/7/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hạnh. Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 640GB. Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.

Chị Hạnh

Ngày 1/7/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hạnh. Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 640GB. Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments