Ngày 17/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đình Anh( 090479757). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đình Anh( 090479757). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A.DDinhf Anh

Comments

comments