Ngày 17/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Cường(0904975114). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/4/2015 trung tâm nhận được bưu phẩm của Cường gửi từ Đà Nẵng ra. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện ổ cứng bị bad và không truy xuất được dữ liệu chúng tôi đã trao đổi với anh cường qua điện thoại và anh đã đồng ý để ổ cứng lại phục hồi dữ liệu.sau 2 ngày xử lý, sáng ngày 17/4 đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Cường và đã gửi toàn bộ dữ liệu được copy trong ổ cứng mới về cho anh qua đường bưu điện.

A giang

Comments

comments