Ngày 17/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thảo(0906008862). Loại thiết bị: ổ cứng western 1TB. Tình trạng: Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thảo(0906008862). Loại thiết bị: ổ cứng western 1TB. Tình trạng: Bó cơ.

Chị Thảo

 

Ngày 17/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thảo(0906008862). Loại thiết bị: ổ cứng western 1TB. Tình trạng: Bó cơ.
Rate this post

Comments

comments