Ngày 17/6/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho a. Kiên(0913024668). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/6/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho a. Kiên(0913024668). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A. Kiên

Ngày 17/6/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho a. Kiên(0913024668). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments