Ngày 17/6/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho a. Thọ( KH Hưng Yên)_0963356111. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/6/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho a. Thọ( KH Hưng Yên)_0963356111. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Thọ

Ngày 17/6/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho a. Thọ( KH Hưng Yên)_0963356111. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments