Ngày 18/01/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Hiệp DT 09846xxxxx( Khách hàng là công ty máy tính- Xin ẩn số dt). HDD Samsung model 253GJ lỗi lock không nhận

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments