Ngày 18/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Phong(0919100076). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Phong(0919100076). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A Phong

Ngày 18/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Phong(0919100076). Loại thiết bị: Seagate 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments