Ngày 18/07/2014, cứu DL thành công cho a. Long(0973…666). Loại thiết bị HDD 3.5 WD 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/07/2014, cứu DL thành công cho a. Long(0973…666). Loại thiết bị HDD 3.5 WD 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không nhận.

20140718_141757

Ngày 18/07/2014, cứu DL thành công cho a. Long(0973…666). Loại thiết bị HDD 3.5 WD 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không nhận.
Rate this post

Comments

comments