Ngày 18/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tuấn Anh (0904035533). Loại thiết bị: ổ cứng của máy Nas. Tình trạng: Lỗi ổ đĩa raid.

Cường Mạnh

Ngày 18/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tuấn Anh (0904035533). Loại thiết bị: ổ cứng của máy Nas. Tình trạng: Lỗi ổ đĩa raid.

Tuấn Anh

Comments

comments