Ngày 18/09/2014, cứu DL thành công cho a. Chung( 04 36369608). Loại thiết bị WD3,5, dung lượng 1T. Tình trạng : Lỗi cơ, đã bị can thiệp nơi khác nhưng không xử lý được.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/09/2014, cứu DL thành công cho a. Chung( 04 36369608). Loại thiết bị WD3,5, dung lượng 1T. Tình trạng : Lỗi cơ, đã bị can thiệp nơi khác nhưng không xử lý được.

dt1N

Comments

comments