Ngày 18/09/2014, cứu DL thành công cho a. Tùng( 016583996966). Loại thiết bị: 2.5 Hitachi 120GB. Tình trạng: Kiến vào HDD.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/09/2014, cứu DL thành công cho a. Tùng( 016583996966). Loại thiết bị: 2.5 Hitachi 120GB. Tình trạng: Kiến vào HDD.

dt2

Comments

comments