Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho C Yến (0914.137.152). Loại thiết bị: Samsung 320GB . Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

WP_20141018_008

Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho C Yến (0914.137.152). Loại thiết bị: Samsung 320GB . Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments