Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho A Tùng ( 0913.260.890). Loại thiết bị: Samsung 250GB . Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20141018_009

Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho A Tùng ( 0913.260.890). Loại thiết bị: Samsung 250GB . Tình trạng: Không nhận
Rate this post

Comments

comments