Ngày 18/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0976647458). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng 320GB. Tình trạng: Xóa nhầm dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0976647458). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng 320GB. Tình trạng: Xóa nhầm dữ liệu.

IMG_1341

IMG_1341

Ngày 18/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0976647458). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng 320GB. Tình trạng: Xóa nhầm dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments