Ngày 18/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng(0904252588). Loại thiết bị: Samsung 3.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng(0904252588). Loại thiết bị: Samsung 3.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A. Tùnd

Ngày 18/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng(0904252588). Loại thiết bị: Samsung 3.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments