Ngày 18/3/2014 Cứu lại dữ liệu cho chị DT 0969043158. HDD 2’5 HD321HI lỗi mạch- lỗi module không truy xuất. Đã qua nơi khác can thiệp nhưng không cứu được

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments