Ngày 18/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng( KH Tuyên Quang)_ 0983294295. Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng( KH Tuyên Quang)_ 0983294295. Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Bad sector.

aDungx

Ngày 18/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng( KH Tuyên Quang)_ 0983294295. Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments