Ngày 18/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Duy ( 0919934111). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận

Thu Huong Nguyễn

10407266_669105683223906_7831406601973248717_n

Ngày 18/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Duy ( 0919934111). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận
Rate this post

Comments

comments