Ngày 19/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Chiến( 0973832423). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Chiến( 0973832423). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

aChienT

Comments

comments