Ngày 19/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Trọng(0984…280). Loại thiết bị: HDD APCER 500GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Trọng(0984…280). Loại thiết bị: HDD APCER 500GB. Tình trạng: Bad.

20140721_134914

Comments

comments