Ngày 19/07/2104, cứu dữ liệu thành công cho anh Hường(0963 366 988). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/07/2104, cứu dữ liệu thành công cho anh Hường(0963 366 988). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ.

 

20140721_135455

Comments

comments