Ngày 19/08/2014, cứu DL thành công cho A. Trung ( 0949***368). Loại thiết bị SAMSUNG 40GB. Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140819_004

Comments

comments