Ngày 19/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Sơn (0913079330). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

Cường Mạnh

Ngày 19/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Sơn (0913079330). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

Huyền

Ngày 19/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Sơn (0913079330). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments