Ngày 19/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a.Vững ở Ninh Bình( 0918719885). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Đầu đọc bị lỗi.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a.Vững ở Ninh Bình( 0918719885). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Đầu đọc bị lỗi.

dt4

Ngày 19/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a.Vững ở Ninh Bình( 0918719885). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Đầu đọc bị lỗi.
Rate this post

Comments

comments