Ngày 19/09/2014,cứu DL thành công cho chị Đức(0915 658 240). Laoij thiết bị: Thẻ nhớ 4GB. Tình trạng: Mất DL.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/09/2014,cứu DL thành công cho chị Đức(0915 658 240). Laoij thiết bị: Thẻ nhớ 4GB. Tình trạng: Mất DL.

 

Ngày 19/09/2014,cứu DL thành công cho chị Đức(0915 658 240). Laoij thiết bị: Thẻ nhớ 4GB. Tình trạng: Mất DL.
Rate this post

Comments

comments