Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Hải Dương ổ cứng WD 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Hải Dương ổ cứng WD 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

HD

Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Hải Dương ổ cứng WD 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments