Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Vĩnh(0979205825). Loại thiết bị: HDD Seagate 2.5″ dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Vĩnh(0979205825). Loại thiết bị: HDD Seagate 2.5″ dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

A Vĩnh

Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Vĩnh(0979205825). Loại thiết bị: HDD Seagate 2.5″ dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments