Ngày 1/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Dũng (0983572077). Lọa thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 1/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Dũng (0983572077). Lọa thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

seagate 160GB

Ngày 1/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Dũng (0983572077). Lọa thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments