Ngày 19/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Quân (0989200887).Loại thiết bị: Samsung SP0842N 80GB.Tình trạng : lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/5/2015 anh Quân mang tới trung tâm 1 ổ cứng Samsung SP0842N với tình trạng  không nhận với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành xử lý.Sau 3 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung lỗi cơ thành công cho anh Quân và bàn giao dữ liệu ngày 19/5

IMG_0356[1]

Comments

comments