Ngày 19/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quân(0904842184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quân(0904842184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Quân

Ngày 19/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quân(0904842184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments