Ngày 20/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH (0906980989). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH (0906980989). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

VPH.

Comments

comments