Ngày 20/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Ninh Bình( 0969969444). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Ninh Bình( 0969969444). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

KH Ninh Bình

Comments

comments