Ngày 20/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0918430886). Loại thiết bị: Hitachi 120GB. Tình trạng: Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0918430886). Loại thiết bị: Hitachi 120GB. Tình trạng: Bó cơ

 

Ngày 20/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0918430886). Loại thiết bị: Hitachi 120GB. Tình trạng: Bó cơ.
Rate this post

Comments

comments