Ngày 20/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Loan(0976560380). Loại thiết bị: Samsung 2.5 dung lượng: 320GB. Tình trạng: đầu đọc bị lỗi.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Loan(0976560380). Loại thiết bị: Samsung 2.5 dung lượng: 320GB. Tình trạng: đầu đọc bị lỗi.

C.Loan

Ngày 20/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Loan(0976560380). Loại thiết bị: Samsung 2.5 dung lượng: 320GB. Tình trạng: đầu đọc bị lỗi.
Rate this post

Comments

comments