Ngày 20/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Trang(0989796006). Loại thiết bị: Seagate 2.5 , dung lượng 1TB. Tình trạng: Format nhầm trên máy Mac.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Trang(0989796006). Loại thiết bị: Seagate 2.5 , dung lượng 1TB. Tình trạng: Format nhầm trên máy Mac.

Chị Trang

Ngày 20/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Trang(0989796006). Loại thiết bị: Seagate 2.5 , dung lượng 1TB. Tình trạng: Format nhầm trên máy Mac.
Rate this post

Comments

comments