Ngày 20/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Thái Nguyên. Loại thiết bị: WD 3.5″ dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Thái Nguyên. Loại thiết bị: WD 3.5″ dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

ThaiNguyen

Ngày 20/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Thái Nguyên. Loại thiết bị: WD 3.5″ dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments