Ngày 20/12/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ SanDisk 32GB cho chú Nhân(0985127558). Tình trạng: Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/12/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ SanDisk 32GB cho chú Nhân(0985127558). Tình trạng: Format.

TN chú nhan

Comments

comments