Ngày 20/3/2013 Cứu lại dữ liệu cho A Sơn DT 0983861518 HDD Seagate 2TB Lỗi FW(firmware). mất hết hơn 1TB dữ liệu

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 20/3/2013 Cứu lại dữ liệu cho A Sơn DT 0983861518 HDD Seagate 2TB Lỗi FW(firmware). mất hết hơn 1TB dữ liệu

Comments

comments