Ngày 20/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nam(01674644638). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nam(01674644638). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A Nam

Comments

comments