Ngày 20/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thế Anh (01627146668).Loại thiết bị: hitachi 5k500 250GB .Tình trạng : bad nặng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/5/2015 anh Thế Anh mang tới trung tâm 1 ổ cứng hitachi 250GB với tình trạng không nhận và yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị Bad và tiến hành sử lý.Sau 3 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng hitachi Bad thành công cho anh Thế Anh và bàn giao dữ liệu ngày 20/5

IMG_0364[1]

Comments

comments