Ngày 20/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Trung (0987506666).Loại thiết bị: samsung HD080GJ 80GB .Tình trạng : Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/5/2015 anh Trung mang tới trung tâm 1 ổ cứng Samsung 80GB với tình trạng không nhận và yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi đầu đọc và tiến hành sử lý.Sau 2 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung lỗi đầu đọc thành công cho anh Trung và bàn giao dữ liệu ngày 20/5

IMG_0366[1]

Comments

comments