Ngày 20/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương( 094522416). Loại thiết bị: ổ cứng box Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương( 094522416). Loại thiết bị: ổ cứng box Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Nghệ An

Ngày 20/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương( 094522416). Loại thiết bị: ổ cứng box Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments