Ngày 20/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Hùng ( 0922244235). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận Bad

Thu Huong Nguyễn

11268037_669105586557249_8741451212903480563_n

Ngày 20/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Hùng ( 0922244235). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận Bad
Rate this post

Comments

comments