NGÀY 21-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO A A.Phương 0979860656 3 ổ server lỗi vật lý 2 ổ

Cường Mạnh

NGÀY 21-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO A A.Phương 0979860656 3 ổ server lỗi vật lý 2/3 ổ cứng

Loại thiết bị:  1 .HDD 0:3KQ120W3

2.HDD 1:  3KQ120W3

3.HDD2: 3JA9VGFB

Comments

comments