Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy( 0977067415). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy( 0977067415). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

AHuy191

Comments

comments