Ngày 21/07/2014, cứu DL thành công cho a. Tùng( 0985…117). Loại thiết bị: HDD 2.5WD 250GB. Tình trạng: Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/07/2014, cứu DL thành công cho a. Tùng( 0985…117). Loại thiết bị: HDD 2.5WD 250GB. Tình trạng: Bó cơ.

20140721_134840

Comments

comments