Ngày 21/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương (0906248886). Loại thiết bị: ổ cứng Western dung lượng 250GB. Tình trạng: lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 21/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương (0906248886). Loại thiết bị: ổ cứng Western dung lượng 250GB. Tình trạng: lỗi đầu đọc.

A lầm

Ngày 21/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương (0906248886). Loại thiết bị: ổ cứng Western dung lượng 250GB. Tình trạng: lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments