Ngày 21/10/2010 cứu thành công dữ liệu máy chủ Server IBM X3500 Cho công ty CP Thương Mại Cầu Giấy. (HỆ THỐNG VINATEX MART)Số 139 đường cầu giấy

Cường Mạnh

Sáng 21/10/2010 Anh Nghia SDT 0912016016 Công ty CP Thương Mại Cầu Giấy hỏi muốn cứu dữ liệu Server IBM X3500. Server mất cấu trúc RAID . Do tầm quan trọng của dữ liệu Cuumaytinh đã sang tận nơi kiểm tra. Sau khi đánh giá tình hình và tính phức tạp Cuumaytinh chuyển Server về tiến hành việc Cứu dữ liệu. Sau 4 giờ đồng hồ toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục.

1178314222_18555_250_125200_1255314225

cứu dữ liệu máy chủ
cứu dữ liệu máy chủ

Comments

comments