Ngày 21/10/2014, cứu DL thành công cho chị Hải(0912170099). Loại thiết bị: Sony vaio. Tình trạng: Gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/10/2014, cứu DL thành công cho chị Hải(0912170099). Loại thiết bị: Sony vaio. Tình trạng: Gộp ổ.

chị Hải

Comments

comments